EVN Податочен Центар

 

EVN, електро дистрибутивната компанија на Република Македонија имаше потреба од високо прецизно и сигурно решение за својот нов дата центар. Предизвик.

Решение:

  • Високо прецизна опрема за ладење и одржување 
 
Evn_aircon_precision
evn_aircon_datatech
Photo 8-14-17, 08 45 53.jpg
evn_aircon_datatech